Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRUNG TÂM LỌC NƯỚC DANAKING

Trụ sở chính: 147 Văn Tiến Dũng, Đà Nẵng.
0903 224 942

Thiết bị lọc nước giếng khoan công suất 7 - 10m3h

Khoảng công suất từ 7 - 10m3h là khoảng công suất lọc lý tưởng cho các cơ sở chăn nuôi, nhà máy nhỏ có quy mô < 1000 nhân viên. Đặc điểm của hệ thống lọc nước giếng khoan này là: công suất cao, ổn đinh, không bị tắc tràn, thời gian sử dụng tối thiểu 10 năm.

 • Đảm bảo thu đủ lượng nước cần thiết.
 • Thu được nguồn nước có chất lượng tốt nhất.
 • Không bị chất bẩn xâm nhập.

Giá: Liên hệ

Share Facebook


Khoảng công suất từ 7 - 10m3h là khoảng công suất lọc lý tưởng cho các cơ sở chăn nuôi, nhà máy nhỏ có quy mô < 1000 nhân viên. Đặc điểm của hệ thống lọc nước giếng khoan này là: công suất cao, ổn đinh, không bị tắc tràn, thời gian sử dụng tối thiểu 10 năm.

Thiết bị lọc nước giếng khoan công suất 7 - 10m3h

Mô tả sơ bộ công nghệ xử lý nước giếng khoan:

+ Trạm thu nước:

 • Đảm bảo thu đủ lượng nước cần thiết.
 • Thu được nguồn nước có chất lượng tốt nhất.
 • Không bị chất bẩn xâm nhập.

+ Bể tạo bông cặn:

 • Tập hợp các hạt cặn bé lơ lửng đã được kết tủa bằng hóa chất, thành các hạt cặn lớn có kích thước và tỉ trong lớn có thể lắng trong các bể lắng và giữ lại ở trong các bể lọc.

+ Bể lắng:

 • Lắng các hạt cặn đã hình thành sau bể tạo bông cặn xuống đáy bể thành bùn rồi thải ra ngoài theo mương thoát bùn.

+ Bể lọc:

 • Lọc không chỉ là quá trình giữ lại các cặn lơ lửng tồn dư trong nước nguồn có kích thước lớn mà chúng còn giữ lại được các hạt keo sắt keo hữu cơ tồn dư trong nước nguồn.
 • Thiết bị lọc và cách bố trí lớp vật liệu lọc là thành phần chủ yếu để quyết định khả năng lọc của thiết bị lọc.

+Hiệu quả của quá trình lọc:

 • Vật liệu lọc có tác dụng chủ chốt trong quá trình lọc.
 • Phụ thuộc vào kích thước hình dạng và cấu trúc của lớp vật liệu lọc.
 • tốc độ lọc, chiều dày của vật liệu lọc liên quan đến chất lượng nước của đầu ra của hệ thống.
 • Kích thước, hình dạng và khả năng dính kết các cáu cặn lơ lửng của loại vật liệu lọc.

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ

Dịch Thuật Đà Nẵng G8 Dịch Thuật Đà Nẵng G8 Dịch Thuật Đà Nẵng G8 Dịch Thuật Đà Nẵng G8